מאירות שביל ישראל בעין חותם

נשי אישי באמצע החיים

מאירות שביל ישראל

מאירות שביל ישראל נשים מטיילות יחד
מאירות שביל ישראל נשים מטיילות יחד

10.09.21  יום שישי  מסלול 50  פוסט בבלוג : 
01.10.21  יום שישי  מסלול 51  פוסט בבלוג : 
05.11.21  יום שישי  מסלול 52  פוסט בבלוג : 
09-10.12.21  חמישי שישי  מסלול 53  טיול יומיים פוסט בבלוג : 
14.01.22  יום שישי  מסלול 54  פוסט בבלוג : 
04.02.22  יום שישי  מסלול 55  פוסט בבלוג : 
04.03.22  יום שישי  מסלול 56  פוסט בבלוג : 
23.04.22  יום שישי  מסלול 57  פוסט בבלוג : 
29.04.22  יום שישי  טיול חודש מאי מסלול 58  פוסט בבלוג : 
03.06.22  יום שישי  מסלול 59  פוסט בבלוג :