top of page

מאירות שביל ישראל
גלריית תמונות עונה 2018-2019

מאירות שביל ישראל נשים מטיילות יחד

נשי אישי באמצע החיים

עונה 3

מסלול 27

26.10.18 יום שישי מסלול 21  יער בית קשת, הר דבורה ונחל ברק בן אבינועם      
30.11.18 יום שישי מסלול 22  מדבר יהודה , נחל זהר    
28.12.18 יום שישי
מסלול 23 המכתש הגדול עליה לסנפיר הגדול 
25.01.19 יום שישי
מסלול 24 הגליל התחתון, הר שאבי הר עצמון ונחל יודפת 
15.02.19 יום שישי
מסלול 25 הר המלח- הר סדום- שביל המדרגות
15.03.19 
יום שישי
מסלול 26 מכתש רמון בסימן פורים
12.04.19 יום שישי מסלול 27 הגליל התחתון: נחל תבור
17.05.19 יום שישי
מסלול 28 מעוספיא ליגור דרך שביל המעפילים
21.06.19 יום שישי מסלול 29 ואדי קלט שמורת נחל פרת

מסלול 21
מסלול 21 : יער בית קשת, הר דבורה ונחל ברק בן אבינועם 
מאירות שביל ישראל נשים מטיילות יחד

לפוסט מסלול 21 בבלוג מאירות שביל ישראל לחצי פה

מסלול 22
מסלול 22 : דרום מדבר יהודה נחל זהר 
מסלול 23
מסלול 23 : מכתש רמון ועליה לסנפיר הגדול 
מאירות שביל ישראל נשים מטיילות יחד