top of page

ערב לשואה ולגבורה 17-04-2023

מאירה אור-לבן
דור שני לשורד שואה
יהושע לבן מארחת ומתעדת

כמו בכל שנה אני נותנת עדות.
התארחתי בבתים ובסלונים משפחתיים 

השנה אני מזמינה לסלון ביתי בזום
מה שבטוח זה יהיה ערב מאוד מרגש.

כולם מוזמנים להיות איתי ועם אבאל'ה שלי

ברוכים הבאים זיכרון בסלון
אבאלה ואני

מכתב ידו של אבאל'ה שלי
ממעמקי ליבו וזיכרונו

דמות ראשונה

דמות שלישית

דמות שנייה

דמות רביעית

עוד על אבאל'ה שלי מוזמנים לקרא בבלוג החיים הטובים זו דרך חיים:
 
געגועים לאבאל'ה 
בין כאב לסבל 

bottom of page