top of page

ערב לשואה ולגבורה 05-05-2024

מאירה אור-לבן
דור שני לשורד שואה
יהושע לבן מארחת ומתעדת

כמו בכל שנה אני נותנת עדות.
התארחתי בבתים, ובסלונים משפחתיים 

תמיד זה ערב מאוד מרגש.
עבורי ועבור המארחים והאורחים

כולם מוזמנים להיות איתי ועם אבאל'ה שלי

זיכרון בסלון 2024
אבאלה ואני

מכתב ידו של אבאל'ה שלי
ממעמקי ליבו וזיכרונו

דמות ראשונה

דמות שלישית

דמות שנייה

דמות רביעית

עוד על אבאל'ה שלי מוזמנים לקרא בבלוג החיים הטובים זו דרך חיים:
 
געגועים לאבאל'ה 
בין כאב לסבל 

bottom of page